تبلیغات
نماز - چگونه نماز بخوانیم ؟ ›› تصویری - تیمم
جمعه 23 تیر 1391  04:28 ب.ظ
توسط: ن غ

چگونه نماز بخوانیم ؟ ›› تصویری - تیمم

فهرست مقاله
چگونه نماز بخوانیم ؟ ›› تصویری
اهمیت وضو
مستحبات وضو
واجبات وضو
چگونه وضو بگیریم؟
وضوی جبیره ای
انواع غسل
تیمم
اوقات نماز
اذان واقامه
قبل از وارد شدن به متن نماز، بار دیگر، مقدمات نماز را فهرست وار یادآور می شویم:
برپایی نماز ››› چگونه نماز بخوانیم؟
خلاصه بر پایی نماز

همه مقالات

 

تیمم
اگر آب برای وضو یاغسل موجود نیست، یا آب برای بدن ضرر دارد، یا برای انجام وضو و غسل وقت نباشد، یا نگه داشتن آب برای آشامیدن و حفظ جان لازم باشد، به جای آن تیمم می کنیم؛ یعنی با خضوع تمام در مقابل پرودگار عالم، کف هر دو دست را با هم، بر خاک یا سنگ یا ریگ یا کلوخ می زنیم و بر پیشانی و دو طرف آن، از جایی که موی سر روییده تا روی ابروها وبالای بینی می کشیم و سپس کف دست چپ را بر تمام پشت دست راست (از مچ تا نوک انگشتان) می کشیم وبعد از آن کف دست راست را بر تمام پشت دست چپ می کشیم. خاک یا چیز دیگری که بر آن تیمم می کنیم، باید پاک و تمیز باشد.
حضرت علی (ع) از تیمم کردن بر خاکهای کنار کوچه ها (که معمولا آلوده است) نهی کرد.
تیمم هم مانند وضو و غسل باید برای رضای خداوند و عمل به دستور او انجام شود.برای تیمم باید انگشتر را از دست بیرون آوریم و اگر مانع دیگری بر پیشانی یا دستها وجود دارد بر طرف کنیم.
برای آنکه یقین کنیم تمام پشت دست مسح شده باید مقداری بالاتر از مچ را هم مسح کنیم، ولی مسح بین انگشتان لازم نیست.برای تیمم باید کف دست را بر پیشانی و روی دستها بکشیم، و اگر پیشانی یا دستها از زیر آن کشیده شود، صحیح نیست.
1- زدن کف دو دست بر زمین

تیمم

2- کشیدن دستها بر پیشانی و دو طرف آن

تیمم

3- کشیدن دست چپ بر دست راست

تیمم

4- کشیدن دست راست بر دست چپ

تیمم
 
 
 


  • آخرین ویرایش:-